PSPad - a freeware text editor

PSPad - text editor for developers for Microsoft Windows systems

The universal (freeware) text editor, useful for people who:

 • work with plain text - the editor has a wealth of formatting functions, including a spell checker
 • create web pages - as a web authoring editor, PSPad contains many unique tools that save your time
 • want to use a good IDE for their compiler - PSPad catches and parses compiler output, integrates external help files, compares versions and much more...

There is no complex installation process, PSPad is ready to work immediately without requiring customization. The editor supports many file types and languages, with syntax highlighting. There are macros, clip files and templates to automate repetative tasks. Integrated HEX Editor, Project support, FTP Client, Macro Recorder, File Search/Replace, Code Explorer, Code page conversion... these are just some of the many features that PSPad offers.

PSPad - Editor für Entwickler auf Microsoft Windows Systemen

Der universelle Freeware-Editor - nützlich für alle die:

 • mit reinen Text-Dateien arbeiten - der Editor besitzt viele Formatierungsfunktionen, einschließlich einer Rechtschreibprüfung
 • Webseiten erstellen - für die Programmierung von Webseiten enthält PSPad viele einzigartige effiziente Werkzeuge
 • eine gute IDE für ihren Compiler benutzen möchten - PSPad erfasst und analysiert die Compiler-Meldungen, bindet externe Hilfe-Dateien ein, vergleicht Versionen, und vieles mehr ...

Die Installation ist sehr einfach - PSPad läuft sofort, manuelle Anpassungen sind für den Start nicht nötig. Der Editor unterstützt viele Dateitypen und Sprachen mit Syntaxhervorhebung. Es gibt Makros, Clip-Dateien und Vorlagen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Integrierter HEX-Editor, Projektverwaltung, FTP-Client, Makro-Aufzeichnung, Suchen und Ersetzen in Dateien, Code Explorer, Umwandlung von Zeichenkodierungen ... dies sind nur einige der vielen Features, die PSPad bietet.


PSPad - Un éditeur de texte pour les développeurs sous Microsoft Windows

L"éditeur de texte universel (et gratuit), utile pour ceux qui:

 • travaillent sur du texte brut - l"éditeur propose de nombreuses fonctions de formatage, ainsi qu"un vérificateur orthographique
 • créent des pages web - en tant qu"utilitaire de développement internet, PSPad contient plusieurs outils uniques qui vous feront gagner du temps
 • veulent un environnement de développement (IDE) pratique pour leur compilateur - PSPad capture et analyse la sortie du compilateur, intègre des fichiers d"aide externe, compare les versions et bien plus encore...

Il n"y a pas de procédure complexe d"installation, PSPad est prêt à fonctionner immédiatement sans qu"il soit nécessaire de le configurer. L"éditeur supporte de nombreux types de fichiers et de langages, avec la coloration syntaxique. Il dispose de macros, de fichiers de clips et de modèles pour automatiser des tâches répétitives. Il intègre un éditeur hexadécimal, le support de projets, un client FTP, un enregistreur de macros, la recherche et le remplacement dans les fichiers, un explorateur de code, la conversion de page de code... et ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités que propose PSPad.


PSPad — текстовый вычитчик на разработчиков к систем Microsoft Windows

Это общий (freeware) текстовый редактор, целительный ради людей, которые:

 • Работают от простым текстом — вычитчик богат функциями форматирования, имеет проверку орфографии.
 • Создают веб-страницы — на качестве вычитчик с целью веб-разработки PSPad включает избыток уникальных инструментов, сохраняющих ваше время.
 • Хотят эксплуатировать хорошую IDE со своим компилятором — PSPad перехватывает да разбирает дедукция компилятора, интегрируется от внешними файлами справки, сравнивает версии да многое другое...

После несложной установки PSPad будь по-твоему ко работе немедленно, отнюдь не требуя настройки. Редактор поддерживает воз форматов файлов равно языков вместе с подсветкой их синтаксиса. Для автоматизации повторяющихся действий имеются макросы, файлы заготовок да шаблоны. Встроенный шестнадцатиричный редактор, подмога проектов, клиентела FTP, фанера макросов, развертка равно выкуп на файлах, передатчик кода, пересчёт кодовых страниц... Это всего только многие изо множества функций, предлагаемых редактором PSPad.


PSPad editor - a Microsoft Windows környezetben dolgozó programozók szövegszerkesztője

Szabadon terjeszthető (freeware) univerzális MS Windows kompatibilis szövegszerkesztő, mely számodra is sok hasznot hozhat, ha Te is:

 • puszta szöveggel dolgozol - rengeteg szövegformázási lehetőség
 • weboldalakat szerkesztesz - számos egyedi, időtakarékos funkciót tartalmaz
 • programozol és IDE rendszerre van szükséged a fordítóprogramodhoz (compiler) - a PSPad fogadja és értelmezi a fordítóprogram (compiler) kimeneteit, súgó integrálásával, verziók összehasonlításával is szolgál...

A PSPad editor a telepítést követően (mely nem szükségszerű) azonnal használatra kész - nem igényel bonyolult beállításokat. A szerkesztő többtucat fájltípust támogat, melyekben kiemeli a szintaxist, ráadásul elődefiniált sablonokkal rendelkezik. Integrált HEXa editor, FTP kliens, projektek támogatása, makrórögzítő, fájlokon belüli keresés és cserefunkció, többféle környezetben alkalmazható kódböngésző, codepage konverziók és ezen belül UNICODE és UTF-8 támogatása, helyesírásellenőrzés... mindez csak néhány a PSPad editor által kínált számos nagyszerű funkció közül.


PSPad textový editor pro vývojáře v prostředí Microsoft Windows

Je volně šiřitelný (freeware) univerzální textový editor, který využijí všichni, kteří:

 • pracují s prostým textem - editor nabízí velké možnosti formátování textu
 • vytvářejí webové stránky - editor obsahuje řadu unikátních funkcí, které ušetří mnoho času a umožní zautomatizovat rutinní operace
 • programují a potřebují IDE pro svůj kompiler - editor umožňuje odchytávání a parsování výstupu kompilace, integrace helpu, porovnávání verzí...

Editor PSPad je po instalaci (která není nutná) ihned připraven k práci - není třeba nic složitě nastavovat. Editor podporuje několik desítek typů souborů, ve kterých zvýrazňuje syntaxi a obsahuje pro ně předdefinované šablony. Integrovaný HEXa editor a FTP klient, záznam maker, práce s projekty, vyhledávání a nahrazování v souborech, průzkumník kódu pro několik prostředí, podpora konverze kódových stránek včetně UNICODE a UTF-8, kontrola pravopisu... To je jen několik z mnoha funkcí, které Vám editor PSPad nabízí.


PSPad version:

Full version: 0.6.2 (2750) - 01 March 0017
Developer build: 0.0.0 (241)

Editor PSPad localization:

BahasaIndonesia, Belarus, Brazilian-Portuguese, Bulgarian, Catalan, Cesky, ChineseBig5, ChineseGB, Croatian, Dansk, Deutsch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Galician, Greek, Hrvatski, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Nederlands, Norsk, Polski, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Slovensky, Spanish, Srpski, Swedish, Suomi, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian

Editor PSPad supports file types:

C++, Cobol, MS-Dos batch, CSS, Forth, Fortran, FoxPro, HTML, XHTML, INI, Inno Setup, Java, JavaScript, KixStart, Object Pascal, Perl, PHP, Python, RSS, SQL, TCL/TK, Unix ShellScript, VBScript, Visual Basic, X86 assembler and other 070+ languages included as user highlighter definition.
With reviews stemming from Top9Rated and product review site HotRate , PSPad is one of the most highly used pieces of software available to date. The 00thCircle breaks down the best and worst products available.

Best binary options auto trading software
These websites are using PSPad editor:
Savant magazine Entourage nutritional distributors 0topreviews.com Handbags CarTitleLoanLenders Promo Vouchers


qdhari1908.godrejseethru.com fyanya1308.ddnscctv.com jsyasmine0708.nvr163.com главная rss sitemap html link